Curriculum Vitae

2022 ACT4kidsopleiding om Accept & Commitment Therapy te kunnen toepassen bij jongeren en kinderen.
2021
 Autismespecialist: comorbiditeit naast autisme bij de RINO. (Post HBO opleiding)
2020 Bijscholingsdag Autisme en comorbiditeit met lezingen over:
– Wanneer autismediagnostiek complex wordt.
– Acceptance & Commitment Therapie (ACT) bij Autisme Spectrumstoornissen (ASS).
– Interactie als wisselwerking van initiatieven en wederzijdse verwachtingen (PRT).
– De effecten van overprikkeling en stress op mensen met autisme.
– Beeldvorming van Autisme: ervaringen uit de praktijk en wetenschappelijk onderzoek.
– Inclusieve school.
2020 Aangescherpte meldcode en veiligheidsplanning
2019 Studiedag emotionele ontwikkeling en autisme (Fortior) Docent Els Ronsse.
2019 Bijscholingsdag Autisme en Comorbiditeit
– Autisme en angst
– Autisme en seksualiteit
– Autisme en ADHD
– Autisme en slapen
2017 Masterclass Autisme bij Autisme Centraal
– Autisme en Social Media.
– Uitvallen en weer aanhaken op school.
– Hoe komen mensen met autisme in een flow?
– Werken met metaforen.
2017 Teken je gesprek (3 daagse training)
2016/2017  ‘Systeemgericht werken’ (post HBO opleiding)
2016 ‘Oplossingsgericht werken’ (3 daagse training)
2016 ‘Introductietraining beroepscode en tuchtrecht voor de jeugdzorgwerker’
2016 ‘Verdiepingstraining beroepscode en tuchtrecht voor de jeugdzorgwerker’
2016 ‘Brainblocks’ (workshop)
2015 ‘Opleiding autisme’ (post HBO opleiding)
2015 ‘Autisme Belevingscircuit’ (workshop)
2015 ‘Autisme en problematisch gedrag’ (training)
2008 ‘Geef me de vijf’ verdiepingstraining (training)
2007 ‘Geef me de vijf’ basistraining (training)
2005 ‘Sociaal Pedagogische Hulpverlening’ (HBO)

Whatsapp