06 - 11 23 63 85

Kennismaken

Mijn naam is Peter Hagen en ik heb hart voor mensen met autisme. Inmiddels werk ik een hele lange tijd in de zorg waarvan sinds 2005 specifiek met mensen met autisme. Met ZorgParaat wil ik mijn kennis en ervaring inzetten om jonge mensen met autisme te helpen hun weg te vinden in de huidige maatschappij.

Visie
De maatschappij waar we in leven wordt steeds complexer en stelt steeds hogere eisen aan mensen om mee te kunnen doen. Wanneer je een vorm van autisme hebt is het niet altijd vanzelfsprekend dat dit lukt. Met ZorgParaat wil ik samen met mensen met autisme en hun omgeving een succesvolle weg zoeken in deze maatschappij.

Missie
Ik heb hart voor jonge mensen met autisme en wil hen begeleiden naar zoveel mogelijk zelfstandigheid.

De volgende drie kernwaarden vind ik erg belangrijk:

Betrouwbaar
Afspraak is afspraak

Betrokken
Weten wat er speelt

Actief
Signaleren en reageren

 

Curriculum Vitae

2022 ACT4kids; opleiding om Accept & Commitment Therapy te kunnen toepassen bij jongeren en kinderen.
2021
 Autismespecialist: comorbiditeit naast autisme bij de RINO. (Post HBO opleiding)
2020 Bijscholingsdag Autisme en comorbiditeit met lezingen over:
– Wanneer autismediagnostiek complex wordt.
– Acceptance & Commitment Therapie (ACT) bij Autisme Spectrumstoornissen (ASS).
– Interactie als wisselwerking van initiatieven en wederzijdse verwachtingen (PRT).
– De effecten van overprikkeling en stress op mensen met autisme.
– Beeldvorming van Autisme: ervaringen uit de praktijk en wetenschappelijk onderzoek.
– Inclusieve school.
2020 Aangescherpte meldcode en veiligheidsplanning
2019 Studiedag emotionele ontwikkeling en autisme (Fortior) Docent Els Ronsse.
2019 Bijscholingsdag Autisme en Comorbiditeit
– Autisme en angst
– Autisme en seksualiteit
– Autisme en ADHD
– Autisme en slapen
2017 Masterclass Autisme bij Autisme Centraal
– Autisme en Social Media.
– Uitvallen en weer aanhaken op school.
– Hoe komen mensen met autisme in een flow?
– Werken met metaforen.
2017 Teken je gesprek (3 daagse training)
2016/2017  ‘Systeemgericht werken’ (post HBO opleiding)
2016 ‘Oplossingsgericht werken’ (3 daagse training)
2016 ‘Introductietraining beroepscode en tuchtrecht voor de jeugdzorgwerker’
2016 ‘Verdiepingstraining beroepscode en tuchtrecht voor de jeugdzorgwerker’
2016 ‘Brainblocks’ (workshop)
2015 ‘Opleiding autisme’ (post HBO opleiding)
2015 ‘Autisme Belevingscircuit’ (workshop)
2015 ‘Autisme en problematisch gedrag’ (training)
2008 ‘Geef me de vijf’ verdiepingstraining (training)
2007 ‘Geef me de vijf’ basistraining (training)
2005 ‘Sociaal Pedagogische Hulpverlening’ (HBO)

Registraties

Branchevereniging zorgcollectief Midden-IJssel / Oost Veluwe

Vanaf juni 2015 ben ik betrokken bij het zorgcollectief van kleine zorgaanbieders die een overeenkomst hebben met de gemeente Apeldoorn. Sinds 1 januari 2019 zijn we een branchevereniging.

Uitgangspunten zijn:

Expertise die voor iedereen toegankelijk mag zijn.
Expertise die snel beschikbaar is.
Expertise die in continuïteit aangeboden kan worden

Benieuwd wie er allemaal in het zorgcollectief zitten? Kijk dan verder op de website van het zorgcollectief.

Keurmerkregister

Om kwaliteit van zorg hoog te houden heb ik het kwaliteitskeurmerk voor zzp’ers in de zorg. De kwaliteit wordt gecontroleerd door de Kiwa.

Samenwerkingsverband Autisme Gelderland

Sinds januari 2020 ben ik aangesloten bij het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland.
In de provincie Gelderland hebben instellingen uit alle sectoren hun krachten gebundeld in het Convenant Autisme Gelderland. Doel van het Convenant is te komen tot doelmatige en kwalitatief goede samenwerkingsverbanden met betrekking tot autisme in de provincie. Kijk voor meer informatie op: http://www.autismegelderland.nl/

Registratie Stichting Kwaliteitsregister Jeugdzorg (SKJ)

Sinds 6 juli 2015 ben ik geregistreerd als jeugdzorgwerker bij het SKJ. Kijk voor meer informatie over deze registratie bij https://skjeugd.nl.

Beroepsverenigingen

Als zorgverlener ben ik aangesloten bij twee beroepsverenigingen. De Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW) en de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Christen Hulpverleners  (NVVCH).