06 - 11 23 63 85

Tarieven

Individuele begeleiding en overbruggingszorg

Als je mijn zorg wil inschakelen en je bent jonger dan 18 jaar dan kun je contact opnemen met het CJG. Hun telefoonnummer is 055 – 357 88 75. Je kunt dan een afspraak maken met een consulent van het CJG en aangeven dat je mij graag wilt hebben als zorgaanbieder. Als je toestemming krijgt vanuit het CJG voor mijn begeleiding dan hoef je daar niet voor te betalen.

Als je 18 jaar of ouder bent kun je contact opnemen met het WMO loket van de gemeente Apeldoorn. Het telefoonnummer is: 14-055. Je kunt dan een afspraak maken met een WMO consulent en aangeven dat je mij graag wilt hebben als zorgaanbieder.
Als je zorg vanuit de WMO krijgt dan zal je in de meeste gevallen een eigen bijdrage aan het CAK moeten betalen. Een proefberekening kun je hier maken.

In principe werk ik alleen binnen gemeente Apeldoorn en de dorpen die vallen onder gemeente Apeldoorn. Hier lever ik Zorg In Natura voor Jeugd en WMO.
Ook is het mogelijk om mij via een PGB in te huren vanuit WMO/CJG of WLZ.

Als je geen Zorg In Natura toegekend krijgt dan kun je ook overwegen om me in te huren. Dan zijn alle kosten voor eigen rekening. Neem gerust contact met me op om te informeren naar de actuele tarieven.

Workshop/seminar

Wanneer je mij graag wil inschakelen om een workshop of seminar te geven over autisme dan kun je daarvoor een offerte bij mij opvragen. Op basis van de aanvraag kan ik bepalen wat het tarief is.