06 - 11 23 63 85

Overbruggings zorg

Wanneer jeje voor behandeling hebt aangemeld bij een psycholoog of psychiater dan moet je soms nog een lange tijd wachten voordat je behandeling kan beginnen. In de tussentijd zijn je problemen er natuurlijk nog wel steeds.

Dan kun je ervoor kiezen om mij als autismespecialist in te schakelen om deze wachttijd te overbruggen. Dat betekent dat ik bij je langskom en samen met jou en eventueel je familie kijk wat we kunnen doen zodat je het volhoud totdat je behandeling gaat beginnen. Zodra je behandeling begint sluiten we ons contact af.

Mocht je gebruik willen maken van deze overbruggingszorg dan is het belangrijk dat als je jonger dan 18 jaar bent contact opneemt met het CJG om een indicatie hiervoor aan te vragen. Dat kan via het telefoonnummer: 055 357 88 75

Ben je 18 jaar of ouder neem dan contact op met de WMO. Dat kan via het telefoonnummer 14 055.

Voor de gemeente is het belangrijk om te weten dat overbruggingszorg alleen geleverd wordt op basis van het zorgproduct individuele begeleiding complex.