Registraties

Keurmerkregister

Om kwaliteit van zorg hoog te houden heb ik het kwaliteitskeurmerk voor zzp’ers in de zorg. De kwaliteit wordt gecontroleerd door de Kiwa.

Samenwerkingsverband Autisme Gelderland

Sinds januari 2020 ben ik aangesloten bij het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland.
In de provincie Gelderland hebben instellingen uit alle sectoren hun krachten gebundeld in het Convenant Autisme Gelderland. Doel van het Convenant is te komen tot doelmatige en kwalitatief goede samenwerkingsverbanden met betrekking tot autisme in de provincie. Kijk voor meer informatie op: http://www.autismegelderland.nl/

Registratie Stichting Kwaliteitsregister Jeugdzorg (SKJ)

Sinds 6 juli 2015 ben ik geregistreerd als jeugdzorgwerker bij het SKJ. Kijk voor meer informatie over deze registratie bij https://skjeugd.nl.

Beroepsverenigingen

Als zorgverlener ben ik aangesloten bij twee beroepsverenigingen. De Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW) en de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Christen Hulpverleners  (NVVCH).

‘Wat doe je als niets lijkt te werken?

Vanuit nabijheid, kleine en grote stappen, werken aan ontwikkeling en het benutten van grote en kleine kansen. Samen met Peter in trajecten van jongeren met autisme en complexe hulpvragen zoeken we steeds naar de motivatie en mogelijkheden van jongeren. Door ruimte te geven, kansen te creëren en sturing te bieden daar waar nodig, mooie ontwikkelingen zien ontplooien bij jongeren met mogelijkheden.

Want achter elke uitdaging liggen tal van kansen en mogelijkheden.’

Derk-Jan van Putten
Trajectregisseur Jongerenloket Apeldoorn

Whatsapp